Praktikos sritys

Atitikties paslaugos

  • Finansų rinkos dalyvių, virtualiosios valiutos keityklų operatorių/virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių piniginių operatorių konsultavimas atitikties klausimais, įskaitant licencijavimą, vadovų/akcininkų tinkamumo vertinimą, veiklos funkcijų perdavimą, ataskaitų teikimą
  • Vidaus auditas
  • Politikų ir procedūrų rengimas
  • Metiniai atitikties darbo planai
  • Išorės atitikties pareigūno paslaugos
  • Konsultacijos dėl priežiūros institucijos nurodymų
vidaus auditas GDPR
KITOS PASLAUGOS

Duomenų apsauga

Atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) ir vietiniams duomenų apsaugos teisės aktams auditas, politikų ir procedūrų parengimas, poveikio duomenų apsaugai, teisėto intereso balanso vertinimas, išorės duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paslaugos

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos atitiktis

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos atitikties dokumentacijos ir procesų peržiūra, klientų priėmimo procedūros (KYC), rizikos vertinimas, kategorizavimas, politikų ir procedūrų rengimas, vidaus kontrolės procedūros ataskaitų teikimas

Vartotojų apsauga

Elektroninės prekybos taisyklių, privalomos informacijos vartotojams rengimas

Darbo teisė

Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas, lygių galimybių politika, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos, pranešėjų apie darbdavio pažeidimus apsauga

Aplinkosauginių, socialinių ir verslo valdymo reikalavimų atitiktis

Tvarumo auditas, konsultacijos dėl aplinkosauginių, socialinių ir verslo valdymo (ESG) veiksnių

Naudos gavėjų registravimas

Įstatymas numato prievolę visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė), taip pat – kolektyvinio investavimo subjektams, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus.

Teisminiai ginčai, mediacija, atstovavimas priežiūros institucijose

Teisminiai ginčai, mediacija, atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, bendradarbiavimas su priežiūros institucijomis

Mokymai

Konsultacijos dėl reguliacinės aplinkos, įsigaliosiančių atitikties teisės aktų bei jų pakeitimų, darbuotojų mokymai