naujienos

Įsigaliojo 2022 m. spalio 19 d.  Skaitmeninių paslaugų aktas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2065 dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB ir kuriuo nustatomos skaitmeninių prekių ir turinio taisyklės interneto tarpininkams, prieglobos paslaugų teikėjams, platformoms (pvz.: el. prekyvietėms ir socialiniams tinklams). Iki reglamentas bus pradėtas visa apimtimi taikyti (2024 m. vasario 17 d.), Europos Komisija rengia įgyvendinančius teisės aktus, kuriuose detaliau nustatoma, kaip reguliuojamos paslaugos turės atitikti Skaitmeninių paslaugų aktą. Visgi interneto platformos ir paieškos sistemos (išskyrus labai mažas ir mažas įmones) jau turi pareigą viešai prieinamoje savo elektroninės sąsajos dalyje skelbti aktyvių pagal Skaitmeninių paslaugų aktą teikiamų paslaugų gavėjus, kurie faktiškai naudojosi (žiūrėdami/klausydami interneto platformoje platinamą turinį, arba teikdami tokį turinį, siekdami parduoti arba reklamuoti produktą/paslaugą, nepriklausomai nuo to, ar naudotojas įsigyja produktą ar paslaugą, ar tai daro užsireistravęs/prisijungęs) tokia paslauga bent kartą per ankstesnį šešių mėnesių laikotarpį, siekiant nustatyti paslaugų teikėjų priskiriamumą labai didelėms interneto platformoms arba labai didelėms interneto paieškos sistemoms.

Kartu su Elektroninės prekybos direktyva, Skaitmeninių rinkų aktu, Skaitmeninių paslaugų aktas yra vienas svarbiausių ES skaitmeninių paslaugų teisinės sistemos elementų.

 

Šalia teisės aktuose, skirtuose kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, esančio kriptoturto reguliavimo, reglamentu dėl kriptoturto rinkų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymas dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, angl. MiCA), siūloma nustatyti taisykles iki šiol ES nereglamentuotam virtualiam turtui ir jo rinkos dalyvių (teikėjų, emitentų) veiklai reguliuoti, užtikrinant dar didesnę vartotojų ir investuotojų apsaugą

Įsigaliojus reglamentui dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje (DORA) (2025 m. sausio 17 d.), finansų įstaigos bus įpareigotos sutelkti dėmesį į veiklos atsparumą nuo kibernetinių išpuolių, vadovaudamosi apsaugos, aptikimo, izoliavimo, atkūrimo ir taisymo galimybių nuo su informacinės komunikacinės technologijomis (IKT) susijusių incidentų taisyklių: IKT rizikos valdymas, pranešimų apie įvykius teikimas, veikimo atsparumo testavimas ir trečiųjų šalių rizikos stebėjimas.

NAUJIENOS News